KRAUKĻU SKOLA
"Kraukļu Skola", Cesvaines pag., Cesvaines nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 2

: 2

: 0

2. Vika Koha 1 1
1. Ieva Kantmane 0 2
3. Dina Šulca 0 2
.

.