Mālpils novads

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

2 / 2

: 4

: 2

: 2

* .
1. Ieva Kantmane 2 0 6 1.
2. Vika Koha 1 0 5 2.
3. Dina Šulca 1 0 5 3.
.

*

.