KĀRĶU PAGASTA PĀRVALDE
"Ausmas", Kārķi, Kārķu pag., Valkas nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 1

: 1

: 0

1. Ieva Kantmane 1 0
2. Vika Koha 1 0
3. Dina Šulca 1 0
.

.