SIA "VIDZEMĪTE" ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
Rīgas iela 71, Vidzeme, Brantu pag., Smiltenes nov.

3. Partija "Brīvība. Brīvs no bailēm, naida un dusmām"

: 0

: 0

: 0

1. Ieva Kantmane 0 0
2. Vika Koha 0 0
3. Dina Šulca 0 0
.

.