BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS "VARAVĪKSNE"
"Rude"-5, Rude, Rojas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 19

: 3

: 16

2. Inita Bišofa 2 0
6. Aija Raudiņa 2 0
9. Dzintars Legzdiņš 2 0
11. Arvis Leinbergs 2 0
1. Nellija Kleinberga 1 0
3. Arnis Zekunde 1 0
4. Raimonds Kalniņš 1 0
5. Normunds Vilnītis 1 0
7. Ingemars Harmsens 1 0
8. Līga Stendze 1 0
10. Aidis Herings 1 0
12. Jānis Sergejenko 1 0
13. Liene Anševica 1 0
14. Juris Levics 1 0
15. Arvīds Kinstlers 1 0
16. Zigrīda Krauze 1 0
.

.