ROJAS KULTŪRAS CENTRS
Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 78

: 32

: 46

2. Inita Bišofa 5 2
16. Zigrīda Krauze 4 1
1. Nellija Kleinberga 10 8
7. Ingemars Harmsens 7 6
3. Arnis Zekunde 6 6
13. Liene Anševica 6 6
9. Dzintars Legzdiņš 5 7
14. Juris Levics 4 6
4. Raimonds Kalniņš 3 6
6. Aija Raudiņa 2 5
10. Aidis Herings 4 7
8. Līga Stendze 3 7
11. Arvis Leinbergs 2 6
5. Normunds Vilnītis 5 10
12. Jānis Sergejenko 3 9
15. Arvīds Kinstlers 3 9
.

.