MĒRSRAGA TAUTAS NAMS
Lielā iela 25, Mērsrags, Mērsraga nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 65

: 31

: 34

1. Nellija Kleinberga 11 11
7. Ingemars Harmsens 7 8
16. Zigrīda Krauze 5 8
11. Arvis Leinbergs 5 10
15. Arvīds Kinstlers 5 10
2. Inita Bišofa 7 13
3. Arnis Zekunde 6 13
9. Dzintars Legzdiņš 4 11
4. Raimonds Kalniņš 5 13
5. Normunds Vilnītis 6 14
6. Aija Raudiņa 4 12
14. Juris Levics 3 12
10. Aidis Herings 2 12
13. Liene Anševica 2 12
8. Līga Stendze 2 13
12. Jānis Sergejenko 2 13
.

.