MAZIRBES SKOLA
"Mazirbes Skola", Mazirbe, Kolkas pag., Dundagas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 17

: 6

: 11

9. Dzintars Legzdiņš 2 1
13. Liene Anševica 1 2
1. Nellija Kleinberga 0 2
5. Normunds Vilnītis 2 4
6. Aija Raudiņa 0 3
7. Ingemars Harmsens 0 3
8. Līga Stendze 0 3
10. Aidis Herings 0 3
11. Arvis Leinbergs 0 3
12. Jānis Sergejenko 0 3
14. Juris Levics 0 3
15. Arvīds Kinstlers 0 3
16. Zigrīda Krauze 0 3
2. Inita Bišofa 0 4
3. Arnis Zekunde 0 4
4. Raimonds Kalniņš 0 4
.

.