STENDES TAUTAS NAMS
Dumpīšu iela 3, Stende, Talsu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 43

: 19

: 24

9. Dzintars Legzdiņš 6 8
11. Arvis Leinbergs 3 10
4. Raimonds Kalniņš 2 10
5. Normunds Vilnītis 2 10
8. Līga Stendze 2 10
10. Aidis Herings 2 10
1. Nellija Kleinberga 1 10
7. Ingemars Harmsens 1 10
12. Jānis Sergejenko 1 10
2. Inita Bišofa 0 10
3. Arnis Zekunde 0 10
6. Aija Raudiņa 0 10
13. Liene Anševica 0 10
14. Juris Levics 0 10
15. Arvīds Kinstlers 0 10
16. Zigrīda Krauze 0 10
.

.