SABILES KULTŪRAS NAMS
Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 45

: 21

: 24

4. Raimonds Kalniņš 6 2
9. Dzintars Legzdiņš 6 2
1. Nellija Kleinberga 6 5
8. Līga Stendze 1 2
13. Liene Anševica 1 2
6. Aija Raudiņa 2 4
7. Ingemars Harmsens 0 2
11. Arvis Leinbergs 0 2
14. Juris Levics 0 2
15. Arvīds Kinstlers 1 3
16. Zigrīda Krauze 1 3
2. Inita Bišofa 2 5
10. Aidis Herings 0 3
12. Jānis Sergejenko 0 3
5. Normunds Vilnītis 1 6
3. Arnis Zekunde 0 6
.

.