STRIĶU KLUBS
"Striķi", Striķi, Zvārdes pag., Saldus nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 15

: 12

: 3

10. Aidis Herings 9 1
14. Juris Levics 3 0
15. Arvīds Kinstlers 3 0
7. Ingemars Harmsens 4 2
12. Jānis Sergejenko 1 2
5. Normunds Vilnītis 1 3
8. Līga Stendze 0 2
1. Nellija Kleinberga 0 3
2. Inita Bišofa 0 3
3. Arnis Zekunde 0 3
4. Raimonds Kalniņš 0 3
6. Aija Raudiņa 0 3
9. Dzintars Legzdiņš 0 3
11. Arvis Leinbergs 0 3
13. Liene Anševica 0 3
16. Zigrīda Krauze 0 3
.

.