VADAKSTES PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
"Krāces 2", Vadakste, Vadakstes pag., Saldus nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 4

: 2

: 2

2. Inita Bišofa 1 0
4. Raimonds Kalniņš 1 0
8. Līga Stendze 1 0
9. Dzintars Legzdiņš 1 0
11. Arvis Leinbergs 1 0
1. Nellija Kleinberga 0 0
3. Arnis Zekunde 0 0
5. Normunds Vilnītis 0 0
6. Aija Raudiņa 0 0
7. Ingemars Harmsens 0 0
10. Aidis Herings 0 0
12. Jānis Sergejenko 0 0
13. Liene Anševica 0 0
14. Juris Levics 0 0
15. Arvīds Kinstlers 0 0
16. Zigrīda Krauze 0 0
.

.