APVIENOTĀ JAUNAUCES UN RUBAS PAGASTU PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
"Pagastmāja", Ruba, Rubas pag., Saldus nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 21

: 13

: 8

10. Aidis Herings 6 1
14. Juris Levics 6 2
1. Nellija Kleinberga 4 1
5. Normunds Vilnītis 4 1
7. Ingemars Harmsens 6 3
2. Inita Bišofa 3 1
3. Arnis Zekunde 3 1
4. Raimonds Kalniņš 3 2
6. Aija Raudiņa 2 2
8. Līga Stendze 2 2
9. Dzintars Legzdiņš 2 2
11. Arvis Leinbergs 2 2
13. Liene Anševica 2 2
16. Zigrīda Krauze 2 2
12. Jānis Sergejenko 2 3
15. Arvīds Kinstlers 2 3
.

.