KURSĪŠU PAGASTA PĀRVALDES ADMINISTRATĪVĀ ĒKA
Kalna iela 2, Kursīši, Kursīšu pag., Saldus nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 17

: 9

: 8

10. Aidis Herings 3 1
11. Arvis Leinbergs 2 0
2. Inita Bišofa 1 0
14. Juris Levics 2 1
1. Nellija Kleinberga 0 0
3. Arnis Zekunde 0 0
4. Raimonds Kalniņš 0 0
5. Normunds Vilnītis 0 0
6. Aija Raudiņa 0 0
8. Līga Stendze 0 0
9. Dzintars Legzdiņš 0 0
13. Liene Anševica 0 0
16. Zigrīda Krauze 0 0
7. Ingemars Harmsens 0 1
12. Jānis Sergejenko 0 1
15. Arvīds Kinstlers 0 1
.

.