KANTORA ĒKA
"Kantora Ēka", Remte, Remtes pag., Brocēnu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 23

: 15

: 8

15. Arvīds Kinstlers 7 2
7. Ingemars Harmsens 5 2
10. Aidis Herings 5 2
12. Jānis Sergejenko 5 2
14. Juris Levics 5 2
11. Arvis Leinbergs 4 2
5. Normunds Vilnītis 5 4
4. Raimonds Kalniņš 4 4
6. Aija Raudiņa 2 2
8. Līga Stendze 2 2
9. Dzintars Legzdiņš 2 2
13. Liene Anševica 2 2
16. Zigrīda Krauze 2 2
1. Nellija Kleinberga 3 4
2. Inita Bišofa 2 4
3. Arnis Zekunde 2 4
.

.