RUŠONAS PAMATSKOLA
Liepu iela 5A, Kastīre, Rušonas pag., Riebiņu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 30

: 21

: 9

1. Juris Viļums 14 1
17. Gunārs Igaunis 8 2
12. Lauris Pastars 6 1
10. Guntis Rasims 8 4
2. Osvalds Zvejsalnieks 4 2
7. Ingars Gusāns 5 3
8. Juris Vorkalis 5 3
13. Artūrs Štagars 5 3
16. Andris Liepiņš 4 2
18. Inga Drele 4 2
4. Līvija Jankovska 4 5
5. Oskars Zuģickis 3 4
11. Marija Zeltiņa 2 3
3. Jānis Dinevičs 3 5
6. Mečislavs Truskovskis 2 4
9. Rolands Keišs 2 4
14. Astrīda Skrinda 2 4
15. Sergejs Kodors 2 4
.

.