NIRZAS TAUTAS NAMS
"Stādi", Nirza, Nirzas pag., Ludzas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 6

: 6

: 0

17. Gunārs Igaunis 3 0
9. Rolands Keišs 3 1
18. Inga Drele 2 0
2. Osvalds Zvejsalnieks 2 1
7. Ingars Gusāns 2 1
1. Juris Viļums 2 2
8. Juris Vorkalis 1 1
10. Guntis Rasims 2 2
3. Jānis Dinevičs 0 1
4. Līvija Jankovska 0 1
5. Oskars Zuģickis 0 1
6. Mečislavs Truskovskis 0 1
11. Marija Zeltiņa 0 1
12. Lauris Pastars 0 1
13. Artūrs Štagars 0 1
14. Astrīda Skrinda 0 1
15. Sergejs Kodors 0 1
16. Andris Liepiņš 0 1
.

.