VAIŅODES KULTŪRAS NAMS
Tirgoņu iela 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 38

: 15

: 23

11. Arvis Leinbergs 5 3
1. Nellija Kleinberga 4 6
5. Normunds Vilnītis 3 5
7. Ingemars Harmsens 2 4
9. Dzintars Legzdiņš 2 4
10. Aidis Herings 2 4
14. Juris Levics 2 4
15. Arvīds Kinstlers 2 4
16. Zigrīda Krauze 2 4
4. Raimonds Kalniņš 3 6
8. Līga Stendze 2 5
12. Jānis Sergejenko 2 5
13. Liene Anševica 1 4
3. Arnis Zekunde 2 6
6. Aija Raudiņa 2 6
2. Inita Bišofa 1 6
.

.