DUNALKAS KULTŪRAS NAMS "DANČI"
"Danči", Dunalka, Dunalkas pag., Durbes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 20

: 15

: 5

8. Līga Stendze 4 3
9. Dzintars Legzdiņš 3 3
14. Juris Levics 3 3
15. Arvīds Kinstlers 3 3
2. Inita Bišofa 4 5
7. Ingemars Harmsens 2 3
10. Aidis Herings 2 3
11. Arvis Leinbergs 2 3
12. Jānis Sergejenko 2 3
13. Liene Anševica 2 3
16. Zigrīda Krauze 2 3
6. Aija Raudiņa 2 4
5. Normunds Vilnītis 5 8
4. Raimonds Kalniņš 2 6
1. Nellija Kleinberga 2 7
3. Arnis Zekunde 2 7
.

.