GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS
M. Namiķa iela 2B, Grobiņa, Grobiņas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 149

: 81

: 68

1. Nellija Kleinberga 23 21
5. Normunds Vilnītis 25 25
2. Inita Bišofa 15 21
6. Aija Raudiņa 12 18
8. Līga Stendze 13 20
9. Dzintars Legzdiņš 12 19
11. Arvis Leinbergs 11 20
16. Zigrīda Krauze 9 18
4. Raimonds Kalniņš 11 21
7. Ingemars Harmsens 7 18
10. Aidis Herings 9 20
14. Juris Levics 8 19
13. Liene Anševica 7 19
15. Arvīds Kinstlers 7 19
12. Jānis Sergejenko 7 21
3. Arnis Zekunde 6 23
.

.