AIZPUTES VIDUSSKOLA
Ziedu iela 7, Aizpute, Aizputes nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 66

: 27

: 39

1. Nellija Kleinberga 7 11
9. Dzintars Legzdiņš 5 9
13. Liene Anševica 5 10
6. Aija Raudiņa 2 11
8. Līga Stendze 2 11
11. Arvis Leinbergs 3 12
2. Inita Bišofa 3 13
4. Raimonds Kalniņš 2 12
7. Ingemars Harmsens 2 12
12. Jānis Sergejenko 2 12
5. Normunds Vilnītis 4 15
10. Aidis Herings 2 13
14. Juris Levics 2 13
15. Arvīds Kinstlers 2 13
16. Zigrīda Krauze 2 13
3. Arnis Zekunde 2 14
.

.