RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS
"Dārdedzes", Rudbārži, Rudbāržu pag., Skrundas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 39

: 31

: 8

1. Nellija Kleinberga 29 1
5. Normunds Vilnītis 5 2
2. Inita Bišofa 4 2
3. Arnis Zekunde 3 2
4. Raimonds Kalniņš 3 2
8. Līga Stendze 3 2
9. Dzintars Legzdiņš 3 2
14. Juris Levics 3 2
6. Aija Raudiņa 3 3
7. Ingemars Harmsens 2 2
11. Arvis Leinbergs 2 2
12. Jānis Sergejenko 2 2
13. Liene Anševica 2 2
15. Arvīds Kinstlers 2 2
10. Aidis Herings 2 3
16. Zigrīda Krauze 2 3
.

.