ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE
Dārza iela 6, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 30

: 13

: 17

11. Arvis Leinbergs 7 1
1. Nellija Kleinberga 4 2
4. Raimonds Kalniņš 3 1
3. Arnis Zekunde 2 1
5. Normunds Vilnītis 2 1
10. Aidis Herings 2 1
2. Inita Bišofa 1 1
6. Aija Raudiņa 1 1
7. Ingemars Harmsens 1 1
8. Līga Stendze 1 1
9. Dzintars Legzdiņš 1 1
13. Liene Anševica 1 1
14. Juris Levics 1 1
15. Arvīds Kinstlers 1 1
16. Zigrīda Krauze 1 1
12. Jānis Sergejenko 0 1
.

.