ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS
Ziedulejas iela 1, Alsunga, Alsungas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 48

: 20

: 28

11. Arvis Leinbergs 3 5
1. Nellija Kleinberga 5 9
6. Aija Raudiņa 1 5
9. Dzintars Legzdiņš 0 4
14. Juris Levics 1 5
7. Ingemars Harmsens 0 5
10. Aidis Herings 0 5
12. Jānis Sergejenko 0 5
13. Liene Anševica 0 5
15. Arvīds Kinstlers 0 5
16. Zigrīda Krauze 0 5
8. Līga Stendze 0 6
2. Inita Bišofa 1 8
3. Arnis Zekunde 0 7
4. Raimonds Kalniņš 0 7
5. Normunds Vilnītis 1 8
.

.