SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS
Lielā iela 1A, Skrunda, Skrundas nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 282

: 227

: 55

1. Nellija Kleinberga 192 25
14. Juris Levics 31 23
11. Arvis Leinbergs 15 24
5. Normunds Vilnītis 22 33
10. Aidis Herings 11 31
13. Liene Anševica 8 28
16. Zigrīda Krauze 8 28
7. Ingemars Harmsens 7 29
4. Raimonds Kalniņš 9 32
12. Jānis Sergejenko 5 28
9. Dzintars Legzdiņš 3 27
15. Arvīds Kinstlers 3 28
3. Arnis Zekunde 9 36
8. Līga Stendze 5 32
6. Aija Raudiņa 4 32
2. Inita Bišofa 8 43
.

.