VECTILŽAS PAGASTA PĀRVALDE
Melderu iela 2, Vectilža, Vectilžas pag., Balvu nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 13

: 9

: 4

9. Rolands Keišs 5 0
1. Juris Viļums 4 0
10. Guntis Rasims 3 0
2. Osvalds Zvejsalnieks 2 0
7. Ingars Gusāns 2 0
5. Oskars Zuģickis 1 0
17. Gunārs Igaunis 1 0
18. Inga Drele 1 0
3. Jānis Dinevičs 0 0
4. Līvija Jankovska 0 0
6. Mečislavs Truskovskis 0 0
8. Juris Vorkalis 0 0
11. Marija Zeltiņa 0 0
12. Lauris Pastars 0 0
13. Artūrs Štagars 0 0
14. Astrīda Skrinda 0 0
15. Sergejs Kodors 0 0
16. Andris Liepiņš 0 0
.

.