GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKA
Kuldīgas iela 110, Ventspils

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 63

: 28

: 35

13. Liene Anševica 10 3
11. Arvis Leinbergs 5 3
16. Zigrīda Krauze 5 4
1. Nellija Kleinberga 7 7
4. Raimonds Kalniņš 7 8
10. Aidis Herings 2 3
12. Jānis Sergejenko 2 4
14. Juris Levics 2 4
9. Dzintars Legzdiņš 1 4
15. Arvīds Kinstlers 2 5
5. Normunds Vilnītis 4 8
8. Līga Stendze 1 5
2. Inita Bišofa 3 8
6. Aija Raudiņa 1 6
3. Arnis Zekunde 2 8
7. Ingemars Harmsens 1 8
.

.