VENTSPILS VAKARA VIDUSSKOLA
Saules iela 37, Ventspils

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 35

: 18

: 17

4. Raimonds Kalniņš 6 4
7. Ingemars Harmsens 4 3
13. Liene Anševica 4 4
14. Juris Levics 3 3
1. Nellija Kleinberga 5 7
11. Arvis Leinbergs 3 5
16. Zigrīda Krauze 2 4
9. Dzintars Legzdiņš 2 5
12. Jānis Sergejenko 2 5
15. Arvīds Kinstlers 2 5
5. Normunds Vilnītis 2 6
6. Aija Raudiņa 1 5
8. Līga Stendze 1 5
10. Aidis Herings 1 5
2. Inita Bišofa 1 7
3. Arnis Zekunde 1 7
.

.