LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "SPRĪDĪTIS"
Dārza iela 42, Liepāja

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 42

: 24

: 18

14. Juris Levics 6 2
5. Normunds Vilnītis 9 7
8. Līga Stendze 4 4
6. Aija Raudiņa 3 4
11. Arvis Leinbergs 2 4
15. Arvīds Kinstlers 1 3
1. Nellija Kleinberga 5 8
2. Inita Bišofa 5 8
10. Aidis Herings 1 4
12. Jānis Sergejenko 2 5
13. Liene Anševica 0 5
16. Zigrīda Krauze 1 6
7. Ingemars Harmsens 0 6
9. Dzintars Legzdiņš 0 6
4. Raimonds Kalniņš 0 8
3. Arnis Zekunde 0 11
.

.