EZERKRASTA SĀKUMSKOLA
Lauku iela 54, Liepāja

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 55

: 32

: 23

2. Inita Bišofa 13 10
6. Aija Raudiņa 7 4
8. Līga Stendze 6 4
14. Juris Levics 5 3
15. Arvīds Kinstlers 5 3
7. Ingemars Harmsens 5 4
12. Jānis Sergejenko 4 3
1. Nellija Kleinberga 8 8
5. Normunds Vilnītis 8 9
11. Arvis Leinbergs 3 4
16. Zigrīda Krauze 4 5
9. Dzintars Legzdiņš 2 5
13. Liene Anševica 2 5
4. Raimonds Kalniņš 4 8
10. Aidis Herings 1 5
3. Arnis Zekunde 1 9
.

.