LIEPĀJAS 8.VIDUSSKOLA
Dunikas iela 9/11, Liepāja

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 50

: 25

: 25

5. Normunds Vilnītis 10 8
1. Nellija Kleinberga 6 6
8. Līga Stendze 5 5
10. Aidis Herings 2 5
14. Juris Levics 2 5
15. Arvīds Kinstlers 2 5
16. Zigrīda Krauze 2 5
2. Inita Bišofa 3 7
12. Jānis Sergejenko 1 5
13. Liene Anševica 1 5
3. Arnis Zekunde 2 7
6. Aija Raudiņa 1 6
9. Dzintars Legzdiņš 1 6
4. Raimonds Kalniņš 1 7
7. Ingemars Harmsens 1 7
11. Arvis Leinbergs 1 7
.

.