LIEPĀJAS PILSĒTAS BĒRNUNAMS
Labraga iela 11, Liepāja

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 40

: 19

: 21

2. Inita Bišofa 8 3
11. Arvis Leinbergs 3 4
6. Aija Raudiņa 2 4
9. Dzintars Legzdiņš 1 3
4. Raimonds Kalniņš 1 4
5. Normunds Vilnītis 2 5
8. Līga Stendze 1 4
13. Liene Anševica 0 3
14. Juris Levics 0 3
16. Zigrīda Krauze 0 3
1. Nellija Kleinberga 1 5
3. Arnis Zekunde 1 5
7. Ingemars Harmsens 0 4
10. Aidis Herings 0 4
12. Jānis Sergejenko 0 4
15. Arvīds Kinstlers 0 4
.

.