LIEPĀJAS 3. PAMATSKOLA
Lazaretes iela 8, Liepāja

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 35

: 27

: 8

2. Inita Bišofa 9 3
5. Normunds Vilnītis 6 2
1. Nellija Kleinberga 5 3
6. Aija Raudiņa 5 3
11. Arvis Leinbergs 5 3
4. Raimonds Kalniņš 4 3
8. Līga Stendze 4 4
9. Dzintars Legzdiņš 3 3
16. Zigrīda Krauze 4 4
3. Arnis Zekunde 3 4
15. Arvīds Kinstlers 2 3
7. Ingemars Harmsens 1 3
13. Liene Anševica 3 5
14. Juris Levics 2 4
10. Aidis Herings 1 4
12. Jānis Sergejenko 1 4
.

.