ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDE
"Pūcītes", Zlēkas, Zlēku pag., Ventspils nov.

8. Latvijas Reģionu Apvienība

: 9

: 3

: 6

3. Arnis Zekunde 1 0
1. Nellija Kleinberga 1 1
11. Arvis Leinbergs 1 1
2. Inita Bišofa 0 1
4. Raimonds Kalniņš 0 1
5. Normunds Vilnītis 0 1
6. Aija Raudiņa 0 1
7. Ingemars Harmsens 0 1
8. Līga Stendze 0 1
9. Dzintars Legzdiņš 0 1
10. Aidis Herings 0 1
12. Jānis Sergejenko 0 1
13. Liene Anševica 0 1
14. Juris Levics 0 1
15. Arvīds Kinstlers 0 1
16. Zigrīda Krauze 0 1
.

.