Riebiņu novads

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

6 / 6

: 1

: 1

: 0

* .
3. Silva Skride 1 0 2 1.
1. Roberts Kuzņerevičs 0 0 1 2.
2. Adriana Treikule 0 0 1 3.
.

*

.