RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE
Gaismas iela 9, Daugavpils

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 2

: 0

: 2

1. Roberts Kuzņerevičs 0 0
2. Adriana Treikule 0 0
3. Silva Skride 0 0
.

.