Rugāju novads

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

2 / 2

: 2

: 2

: 0

* .
2. Adriana Treikule 1 0 3 1.
3. Silva Skride 1 0 3 2.
1. Roberts Kuzņerevičs 0 0 2 3.
.

*

.