Balvu novads

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

13 / 13

: 7

: 4

: 3

* .
3. Silva Skride 3 0 10 1.
1. Roberts Kuzņerevičs 2 1 8 2.
2. Adriana Treikule 1 1 7 3.
.

*

.