PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDE
Lielā iela 28, Piltene, Ventspils nov.

5. "POLITISKĀ PARTIJA IZAUGSME"

: 0

: 0

: 0

1. Madara Stankuna 0 0
2. Dace Jakovicka 0 0
3. Dina Balode 0 0
.

.