SĒLPILS KULTŪRAS NAMS
"Rūtas", Sēlpils pag., Salas nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 5

: 3

: 2

1. Vladimirs Reskājs 1 1
2. Mārtiņš Vadzis 0 0
3. Elita Sproģe 1 1
7. Naira Frijāre 1 1
8. Māris Beķers 0 0
9. Raivis Grandāns 0 0
10. Linda Žukovska 0 0
12. Edgars Upenieks 1 1
13. Toms Krastenbergs 0 0
4. Laila Pole 0 1
5. Zane Šūmakere 0 1
6. Artūrs Toms Plešs 0 1
11. Ksenija Vēze-Veise 0 1
14. Zane Muceniece 0 1
.

.