INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS "AVOTI"
Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 6

: 4

: 2

2. Mārtiņš Vadzis 2 0
7. Naira Frijāre 1 1
12. Edgars Upenieks 1 1
1. Vladimirs Reskājs 0 1
3. Elita Sproģe 0 1
4. Laila Pole 0 1
5. Zane Šūmakere 0 1
6. Artūrs Toms Plešs 0 1
8. Māris Beķers 0 1
9. Raivis Grandāns 0 1
10. Linda Žukovska 0 1
11. Ksenija Vēze-Veise 0 1
13. Toms Krastenbergs 0 1
14. Zane Muceniece 0 1
.

.