LIELPLATONES TAUTAS NAMS
"Mazplatone", Sidrabe, Lielplatones pag., Jelgavas nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 2

: 1

: 1

10. Linda Žukovska 1 0
6. Artūrs Toms Plešs 0 0
7. Naira Frijāre 0 0
8. Māris Beķers 0 0
9. Raivis Grandāns 0 0
11. Ksenija Vēze-Veise 0 0
12. Edgars Upenieks 0 0
13. Toms Krastenbergs 0 0
14. Zane Muceniece 0 0
1. Vladimirs Reskājs 0 1
2. Mārtiņš Vadzis 0 1
3. Elita Sproģe 0 1
4. Laila Pole 0 1
5. Zane Šūmakere 0 1
.

.