GARDENES PAMATSKOLA
Priežu iela 21, Gardene, Auru pag., Dobeles nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 7

: 4

: 3

2. Mārtiņš Vadzis 1 1
3. Elita Sproģe 1 1
4. Laila Pole 0 1
5. Zane Šūmakere 0 1
6. Artūrs Toms Plešs 0 1
7. Naira Frijāre 0 1
8. Māris Beķers 0 1
9. Raivis Grandāns 0 1
10. Linda Žukovska 0 1
11. Ksenija Vēze-Veise 0 1
12. Edgars Upenieks 0 1
13. Toms Krastenbergs 0 1
14. Zane Muceniece 0 1
1. Vladimirs Reskājs 0 2
.

.