Aknīstes novads

1. "Latvijas attīstībai"

3 / 3

: 10

: 2

: 8

* .
2. Mārtiņš Vadzis 2 0 12 1.
4. Laila Pole 2 0 12 2.
11. Ksenija Vēze-Veise 2 0 12 3.
13. Toms Krastenbergs 2 0 12 4.
1. Vladimirs Reskājs 1 0 11 5.
3. Elita Sproģe 1 0 11 6.
5. Zane Šūmakere 1 0 11 7.
6. Artūrs Toms Plešs 1 0 11 8.
7. Naira Frijāre 1 0 11 9.
8. Māris Beķers 1 0 11 10.
9. Raivis Grandāns 1 0 11 11.
10. Linda Žukovska 1 0 11 12.
12. Edgars Upenieks 1 0 11 13.
14. Zane Muceniece 1 0 11 14.
.

*

.