VECUMNIEKU TAUTAS NAMS
Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 18

: 9

: 9

7. Naira Frijāre 2 1
4. Laila Pole 3 3
1. Vladimirs Reskājs 2 3
6. Artūrs Toms Plešs 2 3
8. Māris Beķers 1 2
2. Mārtiņš Vadzis 1 3
3. Elita Sproģe 1 3
5. Zane Šūmakere 1 3
12. Edgars Upenieks 1 3
9. Raivis Grandāns 0 3
10. Linda Žukovska 0 3
11. Ksenija Vēze-Veise 0 3
13. Toms Krastenbergs 0 3
14. Zane Muceniece 0 3
.

.