DAUDZFUNKCIONĀLAIS CENTRS "STRĒLNIEKI"
Parka iela 1, Strēlnieki, Mežotnes pag., Bauskas nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 2

: 2

: 0

6. Artūrs Toms Plešs 2 0
1. Vladimirs Reskājs 1 0
4. Laila Pole 1 0
12. Edgars Upenieks 1 0
2. Mārtiņš Vadzis 0 0
3. Elita Sproģe 0 0
5. Zane Šūmakere 0 0
7. Naira Frijāre 0 0
8. Māris Beķers 0 0
9. Raivis Grandāns 0 0
11. Ksenija Vēze-Veise 0 0
13. Toms Krastenbergs 0 0
14. Zane Muceniece 0 0
10. Linda Žukovska 0 1
.

.