NOVADA KULTŪRAS NAMS
Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles nov.

1. "Latvijas attīstībai"

: 11

: 6

: 5

9. Raivis Grandāns 4 0
13. Toms Krastenbergs 2 0
1. Vladimirs Reskājs 1 0
4. Laila Pole 1 0
6. Artūrs Toms Plešs 1 0
8. Māris Beķers 1 0
10. Linda Žukovska 1 0
12. Edgars Upenieks 2 1
14. Zane Muceniece 1 0
2. Mārtiņš Vadzis 1 1
3. Elita Sproģe 0 1
5. Zane Šūmakere 0 1
7. Naira Frijāre 0 1
11. Ksenija Vēze-Veise 0 1
.

.