SMĀRDES PAGASTMĀJA
Jaunā iela 9, Smārde, Smārdes pag., Engures nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 6

: 5

: 1

2. Edgars Zalāns 2 0
1. Aigars Kalvītis 2 1
3. Vinets Veldre 1 0
4. Guntis Gelpers 1 1
10. Gaida Avotiņa 1 1
12. Raimonds Šteinerts 1 1
14. Aldis Žaludka 1 1
16. Lelde Sutena 1 1
5. Arvīds Zvirbulis 0 1
6. Arnis Krauklis 0 1
7. Udo Pērsis 0 1
9. Imants Silavs 0 1
11. Zigurds Rancāns 0 1
13. Juris Lazdāns 0 1
8. Ainārs Arnītis 0 2
15. Pēteris Goba 0 2
.

.