KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS
Jelgavas iela 4A, Kandava, Kandavas nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 9

: 8

: 1

2. Edgars Zalāns 4 0
1. Aigars Kalvītis 5 2
6. Arnis Krauklis 2 2
3. Vinets Veldre 1 2
4. Guntis Gelpers 1 2
8. Ainārs Arnītis 1 2
11. Zigurds Rancāns 1 2
5. Arvīds Zvirbulis 0 2
7. Udo Pērsis 0 2
9. Imants Silavs 0 2
10. Gaida Avotiņa 0 2
12. Raimonds Šteinerts 0 2
13. Juris Lazdāns 0 2
14. Aldis Žaludka 0 2
15. Pēteris Goba 0 2
16. Lelde Sutena 0 2
.

.