TUKUMA 2. VIDUSSKOLA
Raudas iela 16, Tukums, Tukuma nov.

6. Partija "Vienoti Latvijai"

: 17

: 13

: 4

1. Aigars Kalvītis 7 4
2. Edgars Zalāns 2 2
10. Gaida Avotiņa 2 2
14. Aldis Žaludka 1 1
15. Pēteris Goba 2 2
3. Vinets Veldre 2 3
4. Guntis Gelpers 1 2
5. Arvīds Zvirbulis 2 3
6. Arnis Krauklis 1 2
7. Udo Pērsis 1 2
8. Ainārs Arnītis 1 2
9. Imants Silavs 1 2
11. Zigurds Rancāns 1 2
13. Juris Lazdāns 1 2
16. Lelde Sutena 2 3
12. Raimonds Šteinerts 1 3
.

.